Denna modul innehåller:

 • Val av exploateringsform
 • Konkurrensrätt

 

Licensiering, inledande kommentar

 • Patentlicens (produktpatent)
 • Patentlicens (metodpatent)
 • Know-how licens
 • Överlåtelse av patentsökt uppfinning mot royalty
 • Varumärkeslicens
 • Programvarulicens
 • Option till licens
 • Köpoption (uppfinning)

 

Sekretess, inledande kommentar

 • Sekretessavtal (ömsesidigt)
 • Sekretessavtal (förhandlingar om licens)
 • Sekretessförbindelse (för företag)
 • Sekretessförbindelse (för fysisk person)


Författare är Bengt Domeij, professor i civilrätt på Uppsala universitet och examinator vid den årliga auktorisationen av svenska patentombud. Bengt sitter också i styrelsen för Svenska föreningen för immaterialrätt. Göran Westin har varit huvudredaktör och är författare för samtliga områden i Karnov Avtalsmallar utom Aktiebolagsrätt I, II, III.

 

Testa Karnov Juridik

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Karnov Avtalsmallar köps som tillval till Karnov Start

Karnov STANDARD

Karnov Avtalsmallar köps som tillval till Karnov Standard.

Karnov TOTAL

Karnov Avtalsmallar köps som tillval till Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert