Denna modul innehåller kommentarer och avtalsmallar gällande:

 Köp avseende fast egendom

  • Köpeavtal
  • Handpenningavtal
  • Likvidavräkning
  • Köpebrev

 
Hyresavtal avseende kommersiell fastighet

  • Hyresavtal
  • Borgensåtagande
  • Avtal om avstående från rätt till ersättning
  • Uppsägningshandlingar m.m.


Författare är Jonny Flodin, universitetsadjunkt på KTH och specialiserad på fastighetsrätt. Göran Westin har varit huvudredaktör och är författare för samtliga områden i Karnov Avtalsmallar utom Aktiebolagsrätt I, II, III.

 

Testa Karnov Juridik

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Karnov Avtalsmallar köps som tillval till Karnov Start

Karnov STANDARD

Karnov Avtalsmallar köps som tillval till Karnov Standard.

Karnov TOTAL

Karnov Avtalsmallar köps som tillval till Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert