Denna modul innehåller:

 • Företagsundersökning (due diligence), checklista
 • Konkurrensrätt
 • Avtal om köp av samtliga aktier i fåmansbolag
 • Avtal om köp av aktiepost i fåmansbolag
 • Avtal om köp av rörelse
 • Avtal om förvärv av ”fastighetsbolag”
 • Depositionsavtal (köpesskilling, aktier)
 • Dagordning för tillträdesmöte
 • Avtal om överlåtelse av rörelse
 • Ägarförbindelse vid inkråmsöverlåtelse
 • Avtal om riktad emission
 • Avtal om apport av samtliga aktier i fåmansbolag utan dotterbolag • Köpoption, säljoption
 • Letter of intent, sekretessavtal
 • Generalfullmakt
 • Fullmakt att sälja aktier


Författare är Axel Calissendorff, grundare av Calissendorff & Co., specialiserad på Mergers and Acquisitions samt svensk och internationell avtalsjuridik. Göran Westin har varit huvudredaktör och är författare för samtliga områden i Karnov Avtalsmallar utom Aktiebolagsrätt I, II, III.

 

Testa Karnov Juridik

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Karnov Avtalsmallar köps som tillval till Karnov Start

Karnov STANDARD

Karnov Avtalsmallar köps som tillval till Karnov Standard.

Karnov TOTAL

Karnov Avtalsmallar köps som tillval till Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert