Denna modul innehåller:

 • Låneavtal
 • Skuldebrev
 • Revers
 • Låneavtal (Stibor, tre månader)
 • Revolverande låneavtal (Stibor, tre månader)
 • Avbetalningsköp mellan näringsidkare
 • Fastighetsinteckning
 • Fartygsinteckning
 • Panträtt i luftfartyg, patent och varumärken
 • Företagsinteckning
 • Pant i lös egendom
 • Pant fordringar, aktier och rättigheter
 • Säkerhetsöverlåtelser
 • Borgen avseende krediter och andra förpliktelser än betalning
 • Borgensförbindelser, kontraktsgarantier och stödbrev


Författare är Anders Willeborn, bankjurist på Swedbank och specialiserad på bank- och krediträtt. Göran Westin har varit huvudredaktör och är författare för samtliga områden i Karnov Avtalsmallar utom Aktiebolagsrätt I, II, III.

 

Testa Karnov Juridik

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Karnov Avtalsmallar köps som tillval till Karnov Start

Karnov STANDARD

Karnov Avtalsmallar köps som tillval till Karnov Standard.

Karnov TOTAL

Karnov Avtalsmallar köps som tillval till Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert