Denna modul innehåller:

  • Anställningsavtal (för högre chefer)
  • Anställningsavtal (tjänsteman som omfattas av LAS)
  • Arbetsrättsliga dokument
  • Konsultavtal
  • IT-konsultavtal


Författare är Annika Elmér, advokater, specialiserad på arbetsrätt. Annika är en av grundarna till EmpLaw Advokater, Stockholm. Göran Westin har varit huvudredaktör och är författare för samtliga områden i Karnov Avtalsmallar utom Aktiebolagsrätt I, II, III.

 

INTRESSEANMÄLAN KARNOV AVTALSMALLAR

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Karnov Avtalsmallar köps som tillval till Karnov Start

Karnov STANDARD

Karnov Avtalsmallar köps som tillval till Karnov Standard.

Karnov TOTAL

Karnov Avtalsmallar köps som tillval till Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert