Denna modul innehåller:

  • Nyemission av aktier
  • Fondemission Emission av teckningsoptioner
  • Emission av konvertibler
  • Särskilda villkor för teckningsoptioner och konvertibler
  • Vissa riktade emissioner i publika bolag
  • Förvärv av egna aktier

Författare är Andreas Steen, partner vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå, och Anders Lagerstedt, universitetslektor, Stockholms universitet och Örebro universitet, specialiserade på associationsrätt.

INTRESSEANMÄLAN KARNOV AVTALSMALLAR

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Karnov Avtalsmallar köps som tillval till Karnov Start

Karnov STANDARD

Karnov Avtalsmallar köps som tillval till Karnov Standard.

Karnov TOTAL

Karnov Avtalsmallar köps som tillval till Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert