Denna modul innehåller:

  • Konkurrensrätt
  • Aktieägaravtal, 50/50-bolag
  • Tvåpartsavtal med majoritetsägare
  • Trepartsavtal utan majoritetsägare
  • Flerpartsavtal
  • Ägarförbindelse; aktieägaravtal
  • Bolagsordningar privata aktiebolag
  • Handelsbolagsavtal, kommanditbolagsavtal

 

Författare är  Carl Svernlöv, advokat och partner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå, Jur. dr. och adj. professor i associationsrätt, Uppsala universitet, och Henrik Karlström, advokat vid egen byrå. Göran Westin har varit huvudredaktör och är författare för samtliga områden i Karnov Avtalsmallar utom Aktiebolagsrätt I, II, III.

 

INTRESSEANMÄLAN KARNOV AVTALSMALLAR

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Karnov Avtalsmallar köps som tillval till Karnov Start

Karnov STANDARD

Karnov Avtalsmallar köps som tillval till Karnov Standard.

Karnov TOTAL

Karnov Avtalsmallar köps som tillval till Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert