Karnov avtalsmallar

Välj mellan mer än 360 modellavtal och bolagshandlingar med alternativa skrivningar och klausuler, allt utförligt kommenterat av erfarna experter. Stora delar av materialet finns tillgängligt på såväl svenska som engelska med fortlöpande uppdateringar och tjänsten utökas ständigt med nya avtal.

Karnov har över 25 års erfarenhet av kommersiella avtal och affärsjuridik och våra avtalsmallar har blivit normgivande för utvecklingen av svenska avtal.

Råd och vägledning från Sveriges främsta juridiska experter
Våra juridiska experter delar med sig av utförliga kommentarer och väljer också ut ett antal klausuler som de anser bör ingå i det färdiga avtalet. Du får också värdefulla förhandlingsråd.

Enkelt att skapa skräddarsydda avtal och att översätta till engelska
Med avtalsmallarna skräddarsyr du enkelt avtalsutkast som du kan redigera direkt i Word eller skriva ut. Du kan också byta språk mellan svenska och engelska under avtalets framtagande.

Löpande uppdatering
Allt material i avtalsmallarna granskas, uppdateras och kompletteras kontinuerligt av våra experter för att säkerställa en hög kvalitet på skrivningarna och för att avtalen alltid ska återspegla gällande rätt. Du kan enkelt hålla dig informerad om ändringar och nyheter som tillkommit i tjänsten via nyhetsbrev.

Karnov avtalsmallar innehåller modellavtal med utförliga kommentarer och förhandlingsråd. Tjänsten används av över 3 000 affärsjurister och uppdateras löpande av våra experter.  

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Karnov Avtalsmallar köps som tillval till Karnov Start

Karnov STANDARD

Karnov Avtalsmallar köps som tillval till Karnov Standard.

Karnov TOTAL

Karnov Avtalsmallar köps som tillval till Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert

Med Karnov Juridik får du

Samtliga lagar

Tillgång till samtliga lagar och förordningar i Sverige och EU

Juridiska experter

Experter som belyser och fördjupar rättsläget på ett enkelt sätt

Djupa lagkommentarer

Djupa lagkommentarer som ger konkreta svar på hur lagen ska tillämpas

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning anpassad efter dina behov och intressen