Författningar

Databas med samtliga gällande svenska lagar och förordningar, tillsammans med ny lagstiftning som ännu inte trätt i kraft och omfattande mängd upphävda författningar. Tillgängligt i såväl kronologisk ordning som indelat i rättsområden.


Ämnesindelning för författningar

 • Arbetsrätt
 • Associationsrätt
 • EKO-brott
 • EU-rätt
 • Entreprenadrätt
 • Ersättningsrätt
 • Familjerätt
 • Fastighetsrätt
 • Folkbokföring
 • Företagsbeskattning
 • Förmögenhetsrätt
 • Försvar
 • Försäkringsrätt
 • Förvaltningsrätt
 • Hälso- och sjukvård
 • Immaterialrätt
 • Insolvensrätt
 • Internationell skatterätt
 • Jordbruk, jakt och fiske
 • Kommunalrätt
 • Konkurrensrätt
 • Kultur
 • Kyrkorätt


 • Medborgarskap och utlänningslagstiftning
 • Mervärdesskatt
 • Miljörätt och hälsoskydd
 • Näringsrätt
 • Offentlig upphandling
 • Ordning och säkerhet
 • Personbeskattning
 • Processrätt
 • Punktskatt
 • Skatterätt
 • Skattetillägg och förfarande
 • Skiljedom
 • Sociala avgifter
 • Socialrätt
 • Statsrätt
 • Straffrätt
 • Transport och kommunikation
 • Utbildning
 • Utrikeshandelsrätt och tullagstiftning
 • Utsökningsrätt
 • Yttrandefrihet m.m.
 • Övrigt
Testa Karnov Juridik

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Författningar ingår i Karnov START

Karnov STANDARD

Författningar ingår i Karnov STANDARD

Karnov TOTAL

Författningar ingår i Karnov TOTAL

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert

Med Karnov Juridik får du

Alltid uppdaterad på gällande rätt

Vi uppdaterar innehållet i våra tjänster dagligen så att du kan vara säker på att alltid ha de senaste lagändringarna och ny praxis. Med den löpande bevakningen av samtliga domstolar får du tillgång till Sveriges bredaste bevakning av praxis med över 200 000 domar som löpande publiceras sökbara i rättsdatabasen.

Bättre beslut - snabbare

Med marknadens enklaste användargränssnitt kan du snabbt hitta och ta del av den information du söker. Du kan enkelt sammanställa, skriva ut och spara din egen rättsutredning. Skapa personliga genvägar till dokument som du ofta arbetar med. Skriv ut en specifik paragraf, eller en hel lag med tillhörande kommentarer och spara din favoritsökning.

Sveriges ledande juridiska experter

Karnov har mer än 350 av Sveriges ledande jurister som författare Karnovs lagkommentarer och föreläsare till våra juridiska fortbildningskurser.  Vi har i dag över 1000 lagkommentarer och 360 juridiska avtalsmallar i vårt utbud.

Alltid kostnadsfri utbildning

Vi lär dig allt om innehållet i våra tjänster och hur du använder smarta funktioner för att du ska bli effektiv i din research. Praktiska exempel från verkligheten varvas med konkreta övningar. Vi har utbildningar både för dig som är ny användare och för dig som använt oss tidigare.