Förarbeten

Stor mängd både nyare och äldre förarbeten samlade i en databas, med direktlänkade referenser till relevant lagstiftning och annat juridiskt material. Löpande uppdatering av bl.a. samtliga propositioner, nya SOU och utskottsbetänkanden samt andra förarbeten.

Här finns ca 4 500 propositioner i urval från 1915

Från och med 1992/93 är databasen komplett[FJ1]. Stor mängd både nyare och äldre förarbeten samlade i en databas med direktlänkade referenser till relevant lagstiftning och annat juridiskt material. Löpande uppdatering av bl.a. samtliga propositioner, nya SOU och utskottsbetänkanden samt andra förarbeten.

  • Propositioner – urval från 1915, samtliga från och med 1992/93
  • SOU – urval från 2008, samtliga från och med 2009
  • Ds – urval från och med 2008, samtliga från 2013
  • Kommittédirektiv – urval från och med 2008, samtliga från 2013
  • Promemorior – urval från och med 2008
  • Lagrådsremisser – urval från och med 2008[FJ2]
  • Skrivelser – samtliga från och med 1995/96
  • Utskottsbetänkanden – urval från och med 1989/90[FJ1] Komplett gällande propositioner, inte övriga förarbeten.
[FJ2] Urval = samtliga från Finansdepartementet
 


 TESTA KARNOV JURIDIK 

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Förarbeten ingår i Karnov START

Karnov STANDARD

Förarbeten ingår i Karnov STANDARD

Karnov TOTAL

Förarbeten ingår i Karnov TOTAL

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert

Med Karnov Juridik får du

Samtliga lagar

Tillgång till samtliga lagar och förordningar i Sverige och EU

Juridiska experter

Experter som belyser och fördjupar rättsläget på ett enkelt sätt

Djupa lagkommentarer

Djupa lagkommentarer som ger konkreta svar på hur lagen ska tillämpas

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning anpassad efter dina behov och intressen