Förarbeten

Stor mängd både nyare och äldre förarbeten samlade i en databas, med direktlänkade referenser till relevant lagstiftning och annat juridiskt material. Löpande uppdatering av bl.a. samtliga propositioner, nya SOU och utskottsbetänkanden samt andra förarbeten.

Här finns ca 4 500 propositioner i urval från 1915

Från och med 1992/93 är databasen komplett[FJ1]. Stor mängd både nyare och äldre förarbeten samlade i en databas med direktlänkade referenser till relevant lagstiftning och annat juridiskt material. Löpande uppdatering av bl.a. samtliga propositioner, nya SOU och utskottsbetänkanden samt andra förarbeten.

  • Propositioner – urval från 1915, samtliga från och med 1992/93
  • SOU – urval från 2008, samtliga från och med 2009
  • Ds – urval från och med 2008, samtliga från 2013
  • Kommittédirektiv – urval från och med 2008, samtliga från 2013
  • Promemorior – urval från och med 2008
  • Lagrådsremisser – urval från och med 2008[FJ2]
  • Skrivelser – samtliga från och med 1995/96
  • Utskottsbetänkanden – urval från och med 1989/90[FJ1] Komplett gällande propositioner, inte övriga förarbeten.
[FJ2] Urval = samtliga från Finansdepartementet
 


TESTA KARNOV JURIDIK

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Förarbeten ingår i Karnov START

Karnov STANDARD

Förarbeten ingår i Karnov STANDARD

Karnov TOTAL

Förarbeten ingår i Karnov TOTAL

TESTA KARNOV JURIDIK
Efterfråga offert

Med Karnov Juridik får du

star-icon.png Samtliga lagar

Tillgång till samtliga lagar och förordningar i Sverige och EU

star-icon.png Juridiska experter

Experter som belyser och fördjupar rättsläget på ett enkelt sätt

star-icon.png Djupa lagkommentarer

Djupa lagkommentarer som ger konkreta svar på hur lagen ska tillämpas

star-icon.png Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning anpassad efter dina behov och intressen