EU-rätt

Komplett EU-rättslig databas med unik koppling till svensk lag, förarbeten, praxis och doktrin. Användarvänlig tjänst med goda sökfunktioner, löpande uppdatering och skräddarsydd bevakning.

Hela unionsrätten samlad och integrerad med nationell rätt
Nu får du den tydligaste kopplingen någonsin mellan EU-rätten och svensk rätt. Från EU:s rättsakter får du inte bara hänvisningar till annat aktuellt EU-rättsligt material, du får även länkar till relevant nationell lagstiftning, praxis och våra övriga produkter. På samma sätt får du alltid en sammanställning över relevant EU-rätt från svenska lagparagrafer, lagkommentar m.m.

Enkel informationssökning
Sökfunktionen i tjänsten gör det möjligt att söka på såväl celexnummer som dokumentnamn eller göra generell fritextsökning. Du kan sedan filtrera ditt sökresultat på både dokumenttyp och på ämnesområde så att du enkelt hittar relevanta dokument.

Löpande och skräddarsydd uppdatering
Tjänsten uppdateras löpande med det senaste materialet från EU och du kan själv styra vad du vill få uppdatering om. Du utformar din bevakning efter egna önskemål och kan välja både vilka dokumenttyper och vilka ämnesområden du vill bevaka
 

Testa Karnov Juridik

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

EU-rätt ingår i Karnov START

Karnov STANDARD

EU-rätt ingår i Karnov STANDARD

Karnov TOTAL

EU-rätt ingår i Karnov TOTAL

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert

Med Karnov Juridik får du

Samtliga lagar

Tillgång till samtliga lagar och förordningar i Sverige och EU

Juridiska experter

Experter som belyser och fördjupar rättsläget på ett enkelt sätt

Djupa lagkommentarer

Djupa lagkommentarer som ger konkreta svar på hur lagen ska tillämpas

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning anpassad efter dina behov och intressen