EU-initiativ

Kontinuerligt uppdaterad kartläggning över kommande EU-rättslig lagstiftning med analyserande kommentarer om allt från lagförslagens syfte och innehåll till förväntade effekter för Sverige, författat av juridisk expert inom EU-rätt.

Fokusera på ditt rättsområde
Tjänsten är uppdelad i ämnesområden vilket ger dig möjlighet att fokusera på ditt rättsområde tillsammans med kommentarerna som innehåller länkar till EU-rättsliga dokument och annat relevant material.

Kontinuerlig uppdatering
EU-initiativ uppdateras fyra gånger per år, där författaren även uppdaterar status på tidigare lagförslag. Utöver uppdateringen innehåller EU-initiativ ett nyhetsbrev som skickas ut månadsvis med de senaste och mest intressanta nyheterna från EU.

Om författaren
Olof Allgårdh är författare till EU-initiativ. Han har mer än 20 års erfarenhet av EU-rätt och har bl.a. varit minister vid dåvarande svenska EU-delegationen, chef för UD:s integrationssekretariat samt chef för Svenskt Näringslivs kontor i Bryssel. Olof har även arbetat som lobbyist samt juridisk rådgivare till svenska och amerikanska advokatbyråer i Bryssel.

 

Testa Karnov Juridik

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

EU-initiativ ingår i Karnov START

Karnov STANDARD

EU-initiativ ingår i Karnov STANDARD

Karnov TOTAL

EU-initiativ ingår i Karnov TOTAL

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert

Med Karnov Juridik får du

Samtliga lagar

Tillgång till samtliga lagar och förordningar i Sverige och EU

Juridiska experter

Experter som belyser och fördjupar rättsläget på ett enkelt sätt

Djupa lagkommentarer

Djupa lagkommentarer som ger konkreta svar på hur lagen ska tillämpas

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning anpassad efter dina behov och intressen