Engelska översättningar

Två moduler med svenska lagar i engelsk översättning. De mest centrala lagarna inom arbetsrätt och affärsrätt, utvalda och översatta av erfarna jurister inom respektive område. Översättningarna innehåller alltid de senaste ändringarna och uppdateras löpande.

Labour legislation

Med Labour Legislation får du tillgång till tio centrala lagar på arbetsrättens område. Lagarna har valts ut och översatts i samarbete med Michaël Koch, före detta ordförande i Arbetsdomstolen. Översättningarna innehåller de senaste ändringarna och uppdateras löpande.

Modulen innehåller:

 • Lag om anställningsskydd (LAS)
 • Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL)
 • Lag om skydd för företagshemligheter
 • Föräldraledighetslag
 • Lag om styrelserepresentation för de privatanställda
 • Arbetstidslag
 • Semesterlag
 • Lag om utstationering av arbetstagare
 • Lag om facklig förtroendemans ställning på
  arbetsplatsen
 • Diskrimineringslag (valda delar)


Commercial & Company legislation

Med inspiration från den brittiska Companies Act från 2006, och den nya trend som har vuxit fram i den anglosaxiska världen under de senaste 15-20 åren - att skriva juridiska texter i klarspråk så långt det är möjligt utan att ge avkall på de juridiska nyanserna - kan Karnov tillsammans med Maxwell Arding stolt presentera Commercial and Company Legislation. Dessa helt nya översättningar är gjorda av Maxwell Arding, som har stor erfarenhet av arbete med översättningar på affärsrättens område. Översättningarna är uppdaterade med de allra senaste ändringarna och uppdateras löpande.

Modulen innehåller:

 • Aktiebolagslag (ABL)
 • Lag om handelsbolag och enkla bolag (HBL)
 • Lag om avtal och andra rättshandlingar för förmögenhetsrättens område (avtalslagen)


Testa Karnov Juridik

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Översättningar ingår i Karnov START

Karnov STANDARD

Översättningar ingår i Karnov STANDARD

Karnov TOTAL

Översättningar ingår i Karnov TOTAL

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert

Med Karnov Juridik får du

Samtliga lagar

Tillgång till samtliga lagar och förordningar i Sverige och EU

Juridiska experter

Experter som belyser och fördjupar rättsläget på ett enkelt sätt

Djupa lagkommentarer

Djupa lagkommentarer som ger konkreta svar på hur lagen ska tillämpas

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning anpassad efter dina behov och intressen