Värt att veta om Personuppgiftslagen

E-bok Värt att veta om Personuppgiftslagen | Karnov Group

I dagens samhälle skapas fler och fler register. Snart sagt alla företag, myndigheter och föreningar har sina egna kund-, personal- eller medlemsregister.

Alla dessa register regleras av personuppgiftslagen (PuL). En vanlig föreställning är att PuL är relevant endast om personnummer registreras. Detta är felaktigt. All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet betraktas som personuppgift och regleras därför av lagstiftningen.

Denna bok presenterar de centrala delarna inom PuL. Boken redogör bland annat för hur register får användas, under vilka förutsättningar uppgifter får läggas in i register och vilka uppgifter som får registreras. Boken redogör även för under vilka förutsättningar uppgifter får publiceras på internet och vad som gäller vid publicering av personuppgifter på sociala forum som Facebook och Twitter.

Värt att veta om personuppgiftslagen lämnar svar på de vanligaste frågorna angående PuL. Boken vänder sig främst till studenter, personuppgiftsombud och andra som i sin dagliga verksamhet handskas med personuppgifter. Boken är en praktisk handledning i PuL och ger många exempel på hur man i praktiken kan och får hantera personuppgifter.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 1
Sidor 218
ISBN 978-91-44-06616-5

Författare

Kristina Blomberg

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert