Ungdomar i gäng

E-bok Ungdomar i Gäng | Karnov Group

Ungdomar, gäng och brottslighet nämns ofta tillsammans. Det är teman som återkommer såväl i kriminalpolitiska diskussioner som i massmediala debatter.

Denna bok behandlar social- och straffrättsliga reaktioner på oönskade beteenden, utförda av ungdomar i gäng eller i gängliknande situationer. Syftet med boken är att beskriva olika reaktioner från samhället inom ramen för socialtjänsten eller straffsystemet.


Dessa centrala delar av samhällsapparaten har stora maktbefogenheter, skyldigheter och möjligheter att agera gentemot ungdomars beteenden. Inom socialtjänsten består reaktionerna i första hand av någon form av vård, i syfte att förhindra att den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för skada, medan det inom straffsystemet handlar om någon form av straff för de brottsliga handlingar som utförts. Dessa reaktioner skiljer sig alltså åt i grunden. Men för den unge kan de i många fall vara lika kraftfulla och ingripande, och på så sätt likna varandra.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva -
Sidor 116
ISBN 978-91-47-09547-6

Författare

Ulrika Andersson

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert