Tvångsmedel

E-böcker Tvångsmedel | Karnov Group

Den fjärde delen av bokserien Praktisk Process ägnas processuella tvångsmedel.

För civilprocessens del handlar det om kvarstad och andra säkerhetsåtgärder enligt 15 kap. RB. Brottmålsdelen tar upp häktning, husrannsakan, hemlig telefonavlyssning samt andra reella och personella tvångsmedel som kan aktualiseras i samband med en brottsutredning.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 1
Sidor 123
ISBN 978-91-7678-661-1

Författare

Roberth Nordh

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert