Takeover

E-bok Takeover | Karnov Group

På den svenska aktiemarknaden förvärvas i snitt 20 aktiemarknadsbolag per år genom takeover-erbjudanden. Det motsvarar ungefär sju procent av aktiemarknadsbolagen.


I den här boken behandlas rättsreglerna om takeover-erbjudanden i Sverige. Bland annat behandlas regleringens framväxt, bakgrund och internationella dimensioner. Vidare behandlas de materiella reglerna om förberedelser, due diligence, informationsgivning och lämnande av takeover-erbjudanden samt olika specialfrågor.

I bokens inledning ägnas utrymme åt allmänna aktiemarknadsrättsliga frågor såsom intressentperspektiv, normgivning och aktörer samt tolkning av aktiemarknadsrättsliga regler och principer. Bland annat utreds och definieras begreppet god sed på aktiemarknaden.Genom sitt tematiska perspektiv är boken av intresse för alla som kommer i kontakt med aktiemarknadsrättsliga frågor.

Boken är skriven för att användas tillsammans med Sandra Broneus och Daniel Stattins Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Kommentar och referenser (också Thomson Reuters, 2009). Daniel Stattin är docent i civilrätt vid Uppsala universitet. Han disputerade 2005 på avhandlingen Företagsstyrning. En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning (2 uppl. 2008) och har därutöver publicerat ett trettiotal böcker och artiklar i främst aktiebolagsrättsliga och aktiemarknadsrättsliga frågor.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 2
Sidor 262
ISBN 978-91-7610-293-0

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert