Svensk rättshistoria

E-bok Svensk rättshistoria | Karnov Group

Under århundradenas lopp har det svenska samhället influerats av politiska, ekonomiska och kulturella företeelser samt ideologiska strömningar, som påverkat tänkandet i Västerlandet under de olika tidsskeendena.

Den svenska rättsutvecklingen genom tiderna kan inte ses som en isolerad företeelse utan har alltid varit och är alltjämt påverkad av dessa faktorer samtidigt som man genom lagstiftning och rättspraxis i sin tur har påverkat och styrt samhällsutvecklingen. Kodifieringen av denna rättsutveckling tog sin början under 1200- talet och har fortgått fram till våra dagar. Dessutom finns ett kapitel som behandlar regler och principer för s.k. brottslighetskonkurrens.


Boken, som utgör en omarbetning av Allmän kriminalrätt, är den mest heltäckande framställningen över de allmänna lärorna om brott. Boken utgör också den första delen i den bokserie som givits namnet Svensk straffrätt.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva -
Sidor 328
ISBN 97-891-4709-665-7

Författare

Göran Inger

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert