Styrelsearbete i föreningar

E-bok Styrelsearbete i föreningar | Karnov Group

Styrelsearbete i föreningar handlar om hur det praktiska styrelsearbetet ska skötas på bästa sätt.

Boken passar för ideella föreningar, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar.Tonvikten ligger på juridiska frågor om t ex ledamöternas ansvar och om vilka bestämmelser som gäller för olika föreningsformer. Du får även praktiska tips om bl a mötesteknik, protokoll och kallelser.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 3
Sidor 118
ISBN 978-91-7027-886-0

Författare

Björn Lundén

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert