Styrelsearbete i aktiebolag

E-bok Styrelsearbete i aktiebolag | Karnov Group

Styrelsearbete i aktiebolag är en praktisk handbok för ägare, styrelseledamöter och ledare i företag som vill ­utveckla och stärka arbetet i styrelse och ledningsgrupp.

Du får vägledning i rekrytering av dugliga styrelseledamöter och hur de genom sina erfarenheter och sina nätverk kan bidra till utvecklingen av ditt företag. Ett exempelföretag visar hur man konkret arbetar med de olika stegen i affärs­utvecklingen från affärsidé och affärsplan till budget och genomförande.

Genom en årsarbetsplan ser styrelsen dessutom till att alla väsentliga uppgifter behandlas under ett år. 

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 3
Sidor 154
ISBN 978-91-7027-790-0

Författare

David Gustafsson

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert