Statliga myndigheter - en handbok

E-bok Statliga myndigheter - en handbok | Karnov Group

Boken behandlar begreppet statlig myndighet, Riksdagens myndigheter, den övergripande och detaljerade styrningen av regeringens myndigheter, den rättsliga egleringen av statliga förvaltningsmyndigheter samt årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag.

Boken tar vidare upp personalbestämmelser, förvaltningslagen i ett särskilt avsnitt samt offentlighetsprincipen och handläggning av begäran om utlämnande av allmän handling. Det finns ett särskilt avsnitt om disciplinansvar och slutligen ett kapitel om krishantering.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 1
Sidor 163
ISBN 978-91-7610-536-8

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert