Speciell förvaltningsrätt

E-bok Speciell förvaltningsrätt  | Karnov Group

Boken ger en överblick över de rättsregler som gäller för vissa viktigare grenar av den offentliga förvaltningen.

Framställningen har begränsats till ett representativt urval av lagar och andra författningar som har särskilt stor betydelse för relationerna mellan myndigheter och enskilda, och som samtidigt är av mer allmänt intresse. Huvudvikten har lagts vid politirätten (polisväsendet, ordningslagstiftningar, utlänningslagstiftningen m.fl.) och socialrätten, vilka behandlas relativt utförligt, medan mera kortfattade översikter ges över kulturförvaltningsrätt, kyrkorätt och försvarsförvaltningsrätt.

Upplaga 19 är uppdaterad och aktualiserad på grund av nyheter i lagstiftning, rättspraxis och litteratur. Bland annat har polisväsendets nya organisation gett upphov till förändringar.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 19
Sidor 232
ISBN 978-91-47-11487-0

Författare

Håkan Strömberg

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert