Skatterätt in nuce

E-bok Skatterätt in nuce | Karnov Group

Boken Skatterätt ger läsaren en överblick över det svenska skattesystemet.

Boken består av fyra delar. Den första delen Skatterättens grunder ger läsaren en inblick i skattesystemets uppbyggnad, rättskällor och bakgrund.

Den andra delen Den materiella skatterätten ger en överblick över de materiella reglerna inom skattesystemets samtliga områden vilket innebär att direkt skatt, indirekt skatt och sociala avgifter behandlas. Denna del omfattar således en beskrivning av både individ- och företagsbeskattningen.

Den tredje delen Förfarande introducerar läsaren i förfarandelagstiftningen.

Den fjärde och avslutande delen Internationella frågor behandlar skatterätten ur ett internationellt perspektiv.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva -
Sidor 208
ISBN 978-91-47-09892-7

Författare

Lena Hiort af Ornäs

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert