Skatteförfarandet

E-bok Skatteförfarandet | Karnov Group

En praktisk inriktad genomgång av den nya skatteförfarandelagens 71 kapitel och många paragrafer.

En lång rad gamla lagar har ersatts och alla bestämmelser samlats ihop till en enda lag. Med boken blir du uppdaterad på alla nya regler och begrepp. Dessutom har det tillkommit en rad nya bestämmelser, t ex när det gäller deklarationsinlämning, momsdeklaration, ombud, skattetillägg och F-skattegodkännande.

Boken förklarar skatteförfarandets bestämmelser och tillämpning på ett begripligt och handfast sätt. Hur fungerar det med fyra deklarationstidpunkter för juridiska personer? Hur tolkar man de nya reglerna om anstånd? Vad innebär de generösare reglerna kring skattetillägg? Hur slår de nya reglerna om helårsmoms? Vilka krav gäller kring bevisning i olika situationer? Boken besvarar dessa och många andra frågor med hjälp av praktiska exempel och begripliga förklaringar.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 1
Sidor 406
ISBN 978-91-7027-861-7

Författare

Lennart Andersson

Ulf Bokelund Svensson

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert