Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter

Skatteförfarandepraktikan | Karnov Group

Skatteförfarandepraktikan - med straff- och europarättsliga aspekter utgör en introduktion till reglerna om skatteförfarandet enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), som innehåller regler om beskattningsförfarandet rörande deklarationsskyldigheten, begäran om omprövning av beslut om skatt och överklagande av beslut om skatt, m.m.

Boken har två föregångare utgivna hos Studentlitteratur (2006) och hos Jure (2011). Den ger strukturen till skatteförfarandereglerna och själva skattesystemet med skattekontot etc. Genom att kunna sätta sig in i grunderna har läsaren lättare att gå vidare och skaffa sig mera rättsinformation på området, t.ex. på Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se).

Boken disponeras efter inledningskapitlet enligt följande:

  • Deklarationen - vad, hur, vem och när (kapitlen 2-5);
  • Beskattningen samt indrivning eller anstånd (kapitel 6);
  • Omprövning och överklagande (kapitel 7);
  • Sanktioner m.m. (kapitel 8);
  • Företrädaransvar (kapitel 9); och
  • Förhållandet till europarätten (kapitel 10).

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 1
Sidor
ISBN 978-91-7615-168-6

Författare

Björn Forssén

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert