Rätten till familj

E-bok Rätten till familj | Karnov Group

Alla barn i Sverige anses ha rätt till en familj. Familjetillhörigheten är nära förknippad med begrepp som trygghet, gemenskap och identitet.

Men vad innebär det i ett juridiskt perspektiv att ett barn har rätt till en familj? Vad är det som utgör barnets familj? Och vad betyder detta för arbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården? I den här boken beskrivs hur rätten till familj kan iakttas av socialtjänsten och domstolar vid beslut om placeringar utanför hemmet, vårdnadsöverflyttning och adoption.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva -
Sidor 184
ISBN 978-91-47-09501-8

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert