Rättegångshinder

E-böcker Rättegångshinder | Karnov Group

Del V av bokserien Praktisk Process behandlar olika former av rättegångshinder i såväl tvistemål som brottmål.

Det är fråga om formen för talans väckande, forumregler, parts- och processbehörighet, talerätt och åtalsrätt. Även domens rättskraft och andra rättegångshinder som hör samman med själva processföremålet förklaras och analyseras. Förutom hänvisning till praxis, förarbeten och litteratur förmedlar författaren egna tankar och synpunkter i rättstillämpningsfrågor.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 1
Sidor 170
ISBN 978-91-7678-694-9

Författare

Roberth Nordh

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert