Rätt och rättssystem

E-bok Rätt och rättssystem | Karnov Group

Boken ger en grundläggande introduktion till det juridiska ämnesfältet.

Den utgår från statsskickets uppbyggnad, lagstiftningsprocessen, rättens källor och konkreta juridiska arbetsmetoder när lagtext skall tillämpas och tolkas. En del ägnas åt Europarättsliga frågor.Tanken är att boken skall kunna läsas av alla med ett intresse för rättsliga frågor.

Den riktar sig särskilt till studenter med juridiska moment i sina respektive utbildningar och strävar efter att ge en övergripande bild av rättssystemet.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 2
Sidor 124
ISBN 978-91-47-11286-9

Författare

Annika Staaf

Birgitta Nyström

Lars Zanderin

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert