Prolog till straffrätten

E-bok Prolog till straffrätten | Karnov Group

Detta kompendium handlar om förutsättningar för juridisk argumentation, särskilt inom straffrätten: språk och språkbehandlingar, språklig obestämdhet, värderingar, regler, moral och en rad centrala rättsliga begrepp, alltifrån det rätta och rättssäkerhet till gällande rätt och rättsdogmatik.

Det rör sig om sådant som ständigt finns i bakgrunden vid juridiskt och rättsvetenskapligt arbete, men som normalt inte uppmärksammas eller sätts i fokus. Med förord av Magnus Ulväng.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 1
Sidor 128
ISBN 978-91-7678-788-5

Författare

Nils Jareborg

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert