Produktansvar

E-bok Produktansvar | Karnov Group

Denna bok utgör en introduktion till det strikta produktansvaret, som gäller i Sverige sedan den 1 januari 1993 enligt produktansvarslagen (1992:18).

Produktansvarslagen bygger på EU:s produktansvarsdirektiv från den 25 juli 1985 (85/374/EEG). Boken baseras främst på produktansvarslagen och regeringens proposition om produktskadelag 1990/91:197. Avslutningsvis lämnas en författningskommentar. Bestämmelserna om CE-märke och betydelsen av en dokumenterad kvalitetssäkring ur bevissynpunkt i samband med skadefall berörs också något. Dessutom återges hur ett CE-märke och ett EU-miljömärke ska utformas.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 1
Sidor 56
ISBN 978-91-7615-176-1

Författare

Björn Forssén

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert