Processens ram i tvistemål

E-böcker Processens ram i tvistemål | Karnov Group

Denna första del av Praktisk Process handlar om processens ram i tvistemål.

Yrkande och grunder, ändring av talan och preklusion av nya omständigheter är huvudämnena. Författaren hänvisar till praxis, förarbeten och litteratur, men för också fram egna synpunkter på rättsläget. Denna tredje upplaga innefattar en omarbetning och revision av tidigare upplagor.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 3
Sidor 165
ISBN 978-91-7678-828-8

Författare

Roberth Nordh

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert