Processens ram i brottsmål

E-böcker Processens ram i brottmål | Karnov Group

Praktisk process II behandlar processens ram i brottmål. Gärningsbegreppet har en central roll i framställningen. Ett annat huvudämne är prövningen i högre rätt.

Författaren hänvisar till praxis, förarbeten och doktrin, men för också fram egna synpunkter på rättsläget. Denna tredje upplaga innefattar en omarbetning och revision av tidigare upplagor.

Bokserien Praktisk Process belyser centrala områden inom processrätten, såsom formulering av yrkanden och grunder, bevisfrågor, domens rättskraft osv.

Praktisk Process vänder sig främst till praktiskt verksamma jurister och till studenter som vill få en samlad, men ändå någorlunda kortfattad, redogörelse för rättsläget på ett visst område.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 3
Sidor 117
ISBN 978-91-7678-818-9

Författare

Roberth Nordh

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert