Praktisk bolagsstyrning

E-bok Praktisk bolagsstyrning | Karnov Group

Praktisk bolagsstyrning är tänkt som ett stöd för att förbättra och effektivisera organisationen och verksamheten hos större bolag.

Boken är skriven av Robert Sevenius. Genom en reglerad bolagsstyrning ska man säkerställa allmänhetens förtroende för bolagen och på så vis säkra samhällets kapitalförsörjning. Bolagsstyrningen är dock inte alltid lättillgänglig eller praktiskt utformad eftersom den förmedlas genom regler och lagtext. “Praktisk bolagsstyrning” är det som utvecklas i mötet mellan bolagsstyrningens regler och de “bolagsstyrare” som är satta att tillämpa dem. Den här boken riktar sig till alla dem som vill lära sig om och förstå bolagsstyrningens struktur och delar.

Praktisk bolagsstyrning ger dels en historisk, juridisk och begreppsmässig bakgrund, dels en relativt detaljerad beskrivning av hur bolagsstyrning sker praktiskt i Sverige idag.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 1
Sidor 131
ISBN 978-91-622-9990-3

Författare

Robert Sevenius

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert