Person och avtal

E-bok Person och avtal | Karnov Group

I denna bok ges en klar och koncis beskrivning av två grundläggande civilrättsliga rättsområden, personrätten och avtalsrätten.

De båda områdena hänger samman genom att personrätten anger förutsättningarna för att en person ska kunna rättshandla överhuvud taget.

Bokens tonvikt ligger dock på den avtalsrättsliga delen. Den personrättsliga delen tar upp grundbegrepp såsom fysiska och juridiska personers rättskapacitet samt innebörden av rättslig handlingsförmåga. Den avtalsrättsliga delen behandlar frågor kring olika avtalstyper och hur avtal sluts enligt avtalslagens system. Distansavtals-lagens särreglering uppmärksammas liksom avtal som berör rättssubjekt i olika stater. 

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 4
Sidor 180
ISBN 978-91-4711-305-7

Författare

Per Henning Grauers

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert