Offentlighet och sekretess

E-bok Offentlighet och sekretess  | Karnov Group

Allmänhetens möjlighet till insyn i den offentliga förvaltningens göromål är en viktig del av vårt rättssamhälle.

En öppenhet i myndigheternas arbete och ärenden skapar en form av garanti för att myndigheterna handlägger sina ärenden och utövar sin offentliga makt med stöd i lag.

Offentlighetsprincipen förverkligar bland annat allmänhetens krav på rättssäkerhet. I Offentlighet och sekretess behandlas främst handlingsoffentligheten som möjliggör allmänhetens tillgång till allmänna handlingar som förvaras hos myndigheterna.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva -
Sidor 96
ISBN 978-91-47-09548-3

Författare

Stefan Zetterström

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert