Offentlig upphandling

E-bok Offentlig upphandling  | Karnov Group

Offentlig upphandling - en introduktion är en omarbetad och uppdaterad version av boken Offentlig upphandling - LOU och LUF, som utkom år 2010 och är författad av Andrea Sundstrand.

Syftet med Offentlig upphandling - en introduktion är att täcka ett behov av undervisningsmaterial på främst juridiska men även andra utbildningar i offentlig upphandling. Den fungerar även som en handbok för alla med ett professionellt intresse för regelverket för offentlig upphandling, såsom praktiskt verksamma jurister, upphandlare, inköpschefer m.fl.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 2
Sidor 247
ISBN 978-91-44-07653-9

Författare

Andrea Sundstrand

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert