Offentlig rätt

E-bok Offentlig rätt | Karnov Group

Boken ger en samlad överblick av den offentliga rätten i Sverige.

Denna 2:a upplaga har genomgått en stor omarbetning. Upplaga 2 omfattar följande rättsområden:

Konstitutionell rätt - vårt statsskick, statsorganen, grundläggande fri- och rättigheter, normgivningsmakten samt övriga delar av regeringsformen. Integrerat med den konstitutionella rätten behandlas också folkrättens källor och subjekt samt EU-rättens källor och subjekt.

EU-rätt - EU:s framväxt, styrelseskicket, EU:s institutioner, Sveriges medlemskap samt den gemensamma marknaden lyfts särskilt fram i ett eget kapitel.

Offentlighet och sekretess - grundläggande regler för handlingsoffentligheten såsom allmänna handlingars offentlighet samt sekretess.

Förvaltningsrätt - grundläggande allmän förvaltningsrätt, förfarandet i förvaltningslagen, ändringar av förvaltningsbeslut samt delar av förvaltningsprocessen.

Straffrätt - straffrättens grunder, brotten, osjälvständiga brottsformer (försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott), ansvarsfrihetsgrunder, straff och andra brottspåföljder samt straffprocessen.

Processrätt - civilprocessen med fokus på rättegången i allmänhet, rättegången i tvistemål, överklagande m.m. samt skiljeförfarande och andra utomrättsliga tvistelösningar.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 2
Sidor 360
ISBN 978-91-47-11481-8

Författare

Anna-Sara Lind

Stefan Zetterström

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert