Momsrullan

E-bok Momsrullan | Karnov Group
Momsrullan är en handbok om mervärdesskatt (moms), och består i huvudsak av material från tre andra böcker som ges ut på samma förlag som det förevarande,
nämligen:
  • IMPAKT - Momsnyckeln, som framför allt berör grunderna enligt mervärdesskattelagen för den momsmässiga behandlingen av såväl nationella som internationella affärer
  • Momsen och fakturan, som framför allt berör reglerna om faktureringsskyldighet enligt mervärdesskattelagen
  • Översikten avseende slutsatserna från analysen av den s.k. representantregeln i Skatt- och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier Tredje upplagan.
Momsrullan består i tre sektioner: Grundläggande regler om moms (10 000 000); Internationella affärer och moms (20 000 000); och Formella regler och redovisningsregler om moms (30 000 000).

I den första sektionen återfinns nämnda översikt avseende slutsatserna i boken om enkla bolag och partrederier och moms. I övrigt är den första sektionen, liksom den andra sektionen, i stort sett baserade på IMPAKT - Momsnyckeln. Därifrån är också vad som anges i den tredje sektionen i denna bok om registreringsskyldigheten till moms hämtat. I övrigt baseras den tredje sektionen på Momsen och faktura.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 2
Sidor 450
ISBN 978-91-7615-217-1

Författare

Björn Forssén

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert