Mervärdesskattens grunder

E-bok Mervärdesskattens grunder| Karnov Group

Mervärdesskatten påverkar oss alla, varje dag. Varje gång vi som privatpersoner köper något stöter vi på moms.

Men mervärdesskatten är även en nationell angelägenhet med sitt kassaflöde till staten och som styr instrument i samhället. Boken har en tydlig och pedagogisk struktur där läsaren löpande introduceras till skattens viktigaste beståndsdelar.

I sin helhet ger boken en kortfattad men komplett bild av mervärdesskattelagen och dess tillämpningar. Bokens andra upplaga är uppdaterad utifrån de regler som gällde 1 januari 2014. Detta innebär att boken bl.a. innehåller de förändringar som införts vad gäller beskattningsbar person (tidigare yrkesmässig verksamhet) nya skatteförfarandelagen och förändrade regler avseende frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokal.

Boken beskriver i korthet även några av de nyheter som införs fr.o.m år 2015 avseende importmoms och teletjänster, elektroniska tjänster och sändningstjänster.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 2
Sidor 144
ISBN 978-91-523-2738-8

Författare

Lena Westfahl

Anna Sandberg Nilsson

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert