Logistikrätt - en grundläggande redogörelse

E-bok Logistikrätt – en grundläggande redogörelse | Karnov Group

Logistikrätt behandlar de rättsregler som omgärdar logistikuppdraget. Den beskriver reglerna kring avtal och köp samt riskövergång.

Boken tar också upp vilka försäkringar som är av intresse och behandlar viktiga ansvarsfrågor kring logistiktjänster. Den andra upplagan (2017) av Logistikrätt är genomgående uppdaterad och tar även upp nyare rättsfall som rör logistikrätten. Den behandlar och jämför också standardavtalen NSAB 2000 och NSAB 2015.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 2
Sidor 204
ISBN 978-91-47-11309-5

Författare

Göran Stöth

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert