Likvidation

E-bok Likvidation | Karnov Group

Detta är en praktisk handbok om likvidation av aktiebolag. Bestämmelserna för likvidation förklaras utförligt.

Boken visar med praktiska exempel hur en avveckling av ett bolag genom en frivillig likvidation genomförs.

  • Vilka handlingar ska upprättas?
  • Hur registreras likvidationen?
  • Vad gör en likvidator?
  • Redovisningsåtgärder?

Boken besvarar samtliga frågor som rör likvidation.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 5
Sidor 219
ISBN 978-91-7027-910-2

Författare

Bengt Heinestam

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert