Kriminalrättens grunder

E-bok Kriminalrättens grunder | Karnov Group

Kriminalrättens grunder är en lärobok rörande straffrättens allmänna del.

Boken fokuserar på de allmänna frågor som måste besvaras vid bedömande av huruvida brott förövats, dvs. på de ansvarsförutsättningar som ligger inom ramen för det så kallade brottsbegreppet.


I boken behandlas sålunda frågor om:
  • Orsakande
  • Straffbar underlåtenhet
  • Det allmänna kravet på gärningsculpa
  • Nationella begränsningar
  • Rättfärdigande och ursäktande omständigheter
  • Det allmänna kravet på uppsåt eller oaktsamhet
  • De osjälvständiga brottsformerna (bl.a. försök, förberedelse och medverkan till brott)

Dessutom finns ett kapitel som behandlar regler och principer för s.k. brottslighetskonkurrens. Boken, som utgör en omarbetning av Allmän kriminalrätt, är den mest heltäckande framställningen över de allmänna lärorna om brott. Boken utgör också den första delen i den bokserie som givits namnet Svensk straffrätt.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 2
Sidor 504
ISBN 978-91-7678-858-5

Författare

Nils Jareborg

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert