Kriminalisering

E-bok Kriminalisering | Karnov Group
Enligt en utbredd uppfattning råder ett tillstånd av "överkriminalisering". Denna bok behandlar kriminalisering, med tonvikt på förutsättningar för en restriktiv användning.I en historisk redogörelse beskrivs övergripande förändringar i fråga om de intressen som beretts straffrättsligt skydd, tekniker för utformning av straffbud, samt synen på vem brottet som företeelse riktar sig mot: brottsoffer eller gemenskap?

I en bakgrund diskuteras bland annat om några begränsningar av kriminaliseringsanvändningen kan sägas följa ur samhällsfördrags- och demokratiteori, samt redogörs för relationerna mellan några för bokens frågeställning viktiga aktörer: politikern, experten, befolkningen och media.

En central fråga är hur mycket makt helheten bör ha över delen, individen. En första fråga för huvudundersökningen är var i det kriminaliserade området problemen är lokaliserade. Utifrån en genomgång av doktrinär kritik formuleras fyra större problemområden:
  • Intresse
  • Skada
  • Förstadier
  • Effektivitet
En andra fråga är hur kriminaliseringsanvändningen bör begränsas. Vid respektive problemområde granskas en eller flera begränsande principer, framförda från kritisk doktrin. Problemområden och principer ställs mot svensk straffrätt och relateras till europakonventionen för mänskliga rättigheter. Såväl klassiska som moderna problem behandlas. Klassiska problem är exempelvis paternalism, uppdelningen privat-offentligt och skyddet för samhälleliga moralföreställningar. Bland de moderna problemen kan nämnas ett ökat straffbeläggande av både materiella och formella "förstadier" samt vissa miljöstraffrättsliga frågor.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 1
Sidor 386
ISBN 978-91-7678-522-5

Författare

Claes Lernestedt

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert