Kreditjuridik

E-bok Kreditjuridik | Karnov Group

Kreditjuridik är författad av Stefan Melin och behandlar ett antal centrala områden inom kreditjuridiken på en grundläggande nivå.

- främst associationsrätt, fast och lös egendom, företagshypotek, borgensåtaganden, efterställda lån, covenanter, stödbrev och kapitalskyddsregler.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 1
Sidor 120
ISBN 978-91-47-09511-7

Författare

Alf-Peter Svensson

Cornelia Svensson

Elin Delenius

Mikael Björkman

Sara Edlund

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert