Köprättens grunder

E-bok Köprättens grunder | Karnov Group

Varje dag äger en mängd olika köp rum. Det kan gälla köp av en dator eller en bil eller mer komplicerade köp av hela anläggningar till industrin.

De rättsliga regler som behandlar köpet har därför stor betydelse. Varje dag ingås också åtskilliga avtal om tjänster. Bilen behöver lämnas in för reparation, båten kräver vinterförvaring och huset måste renoveras. Även de regler som behandlar konsumentens avtal med näringsidkare om olika tjänster spelar därför en viktig roll.

Boken tar också upp den förändrade lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, som reglerar bland annat avtal som ingås på internet och som även innehåller bestämmelser om rätten att ångra köp som äger rum på offentliga platser som gator och badstränder. Dessutom behandlas internationella köp i ett särskilt kapitel. För att göra de olika reglerna mer lättillgängliga har boken försetts med lagtextbilagor.Köprättens grunder är främst avsedd att användas som grundläggande lärobok vid universitet och högskolor samt i olika yrkeskurser och företagsinterna utbildningar. Den lämpar sig också väl för var och en som på egen hand vill sätta sig in i köprättens grunder.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 13
Sidor 352
ISBN 978-91-47-11182-4

Författare

Peter Gerhard

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert