Konsumentköp - En kommentar till konsumentköplagen

E-bok Konsumentköp | Karnov Group

I den här boken lämnas svar på frågor som kan uppkomma när en konsument har köpt en vara av en näringsidkare, ett s.k. konsumentköp. 

Boken innehåller en redogörelse för reglerna i konsumentköplagen (1990:932) med utförliga kommentarer och analyser. De olika reglerna belyses med exempel och avgöranden av domstolar och Allmänna reklamationsnämnden.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 1
Sidor 360
ISBN 978-91-7610-560-3

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert