Kommunal rätt

E-bok Kommunal rätt  | Karnov Group

Boken "Kommunal rätt" ger en grundläggande introduktion i den kommunala rätten med anknytande lagstiftning.

Lagstiftningen om regionerna, regeringsformen, de arbetsrättsliga lagarna, lagen om offentlig upphandling och olika regler avseende entrepenader, speciallagar av typen socialtjänstlagen, lagen om stöd och service för funktionshindrade, samt JO:s regler för tillsyn är anknytande regler som vi presenterar.

Lagen om offentlig upphandling och EG-rätten ur olika perspektiv andra viktiga rättskällor som vi ägnar vardera ett kapitel åt.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva -
Sidor 144
ISBN 978-91-47-09119-5

Författare

Annika Staaf

Lars Zanderin

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert