Juridik för sjuksköterskor

E-bok Juridik för sjuksköterskor  | Karnov Group

Varje sjuksköterska ställs i sitt arbete nästan dagligen inför nya frågor och utmaningar:

Vilka bestämmelser är det som gäller? Får jag göra så här? Vad blir konsekvenserna? Det har länge saknats en övergripande framställning av de centrala, rättsliga regler som gäller för sjuksköterskor, barnmorskor m.fl. I den här boken beskrivs, förklaras och analyseras sådana regler.

Med anknytning till den kliniska vardagen redovisas fler än 100 fall, som belyser de frågor och problem som behandlas i boken. Påfallande ofta visar det sig vara brister i systemet som medfört att sjuksköterskor m.fl. hamnat i svårigheter och ibland gjort fel.

Lars-Åke Johnsson har lång erfarenhet från offentliga utredningar och lagstiftningsverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Han har varit domare och haft uppdrag som ordförande i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Dessutom har han också tidigare i böcker och föreläsningar delat med sig av sin sakkunskap när det gäller juridiken i hälso- och sjukvården.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 1
Sidor 204
ISBN 978-91-7610-550-4

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert