JO om polis och åklagare

E-bok JO om polis och åklagare | Karnov Group

JO om polis och åklagare innehåller en unik sammanställning av omkring 2100 JO-beslut sedan slutet av 1940-talet och ger en överskådlig och informativ bild av vad JO har uttalat i en mängd frågor rörande bl.a. förundersökning och tvångsmedel, allmän ordning och säkerhet, hjälpande verksamhet, tillgång till försvarare, bemötande, provokativa åtgärder, behandling av enskilda i arrest, handräckning, kontaktförbud, verkställighet i utlänningsärenden, delgivning, djurskydd, felparkering, hittegods, körkort, pass, underrättelse om dödsfall, vapen och tullkontroll.

Boken vänder sig till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen, Skatteverket (skattebrottsenheterna), Försvarsmakten (militärpolisen), domstolar, tillsynsmyndigheter och utbildningsinstitutioner samt till andra myndigheter, advokater och enskilda med intresse för rättssäkerhetsfrågor eller andra JO-frågor.

Författaren Per Lagerud har bakgrund som domare och har varit byråchef över polis- och åklagarområdet hos JO. Han har sedan 1998 arbetat med liknande frågor, bl.a. som ämnesråd vid Justitiedepartementet, chefsjurist vid Rikskriminalpolisen och lektor vid Polishögskolan. Han är numera chefsjurist vid Säkerhetspolisen.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 1
Sidor 619
ISBN 978-91-7610-501-6

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert