Internationell straffrätt

E-bok Internationell straffrätt | Karnov Group

Internationell straffrätt är en lärobok som fokuserar på straffrättens internationella dimensioner.

Boken är indelad i tre avdelningar som behandlar i tur och ordning:
  • Internationell straffprocessrätt. Under denna punkt faller bl.a. frågor om svensk jurisdiktion över brott med internationella inslag, internationell rättslig hjälp i brottmål, utlämning (och överlämnande) för brott samt överförande av lagföring.
  • Folkrättslig och EU-rättslig påverkan på de nationella straffrättssystemen, dvs. fokus är här på frågan om hur den allmänna folkrätten, internationella konventioner och andra överenskommelser samt EU-rätten på olika sätt ställer krav på de nationella straffrättssystemen.
  • Internationella brottmålsdomstolar. I avdelningen ges i första hand en kortfattad översikt över Internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion samt över de brott som domstolen har att döma över.

Boken utgör den andra delen i den bokserie som givits namnet Svensk straffrätt.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 2
Sidor 162
ISBN 978-91-7678-909-4

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert